Oslava 25-ti let

 

 Zveme všechny, současné i bývalé členy, kamarády a kamarádky, příznivce nebo jen náhodné kolemjdoucí na oslavu výročí 25 let od vzniku našeho oddílu, která se uskuteční v úterý 27.9. Oslava výročí začne u klubovny. Účastníci, kteří budou úspěšní v připravené hře, odtud  mohou dojít na cca 3,5 km vzdálené místo. Zde se bude konat další program. Nejdříve bude neformální oheň s možností opečení vlastního jídla, následovat bude slavnostní oheň s písničkami a další doprovodný program. Na místě je možnost přespání pod vlastním přístřeškem do dalšího dne.


Harmonogram akce:

16:30-17:00 sraz u klubovny

17:30-19:00 příchod veřejnosti k ohništi

18:00-22:00 doprovodný program

19:00 slavnostní zapálení ohně

19:05-24:00 hra na kytaru

Na místě je možnost přespání pod vlastním přístřeškem


Všichni členové Zlatého listu přijdou v kroji (jako na táborový nástup) a hned po příchodu ke klubovně se nahlásí Alfovi. Pokud budou bez doprovodu dospělé osoby po celou dobu akce, přinesou si věci na spaní zabalené dle seznam povinných věcí na výpravu. Druhý den (28. 9.) budou přivedeni zpět ke klubovně okolo 11. h. dopoledne. Pokud bude chtít dospělý doprovod odvést své dítě z akce dříve, prosíme o ohlášení na místě Alfovi nebo Michalovi.