Odpovědi (FAQ)

Můžou k vám chodit i holky? - Ne, jsme pouze chlapecký oddíl, ale můžete i přes nás kontaktovat 1. Dívčí oddíl Minnehaha, se kterým už od počátku spolupracujeme

Kdo k vám může chodit? - Všichni kluci, kteří mají rádi výlety do přírody, hry a správnou partu, ale kteří se nebojí trochy námahy.

Jaký je optimální věk pro příchod do oddílu? - Přijímáme kluky mezi 8 a 12 lety. Mladší by nezvládali některé náročnější pochody a hry, straší už často nebaví hrát si s mladšími.

Kdy přijímáte nové členy? - Teoreticky pořád prakticky od září do ledna, nejpozději však v březnu pokud má jet nováček na tábor, potřebujeme si totiž vyzkoušet jeho schopnosti. 

Jak vysoké členské poplatky se u vás platí? - Za KALENDÁŘNÍ rok se platí registrace 200Kč z níž 80Kč odvádíme našemu Ústředí ČTU. Za tuto částku jsou kluci mj. také pojištěni proti úrazu při oddílových akcích. Pro kluky, kteří s námi nejezdí na tábory platí, že od školního roku, který následuje po druhém táboře na který mohli jet, vybíráme poplatek 600Kč / školní rok, kterým přispíváte na náklady oddílové činnosti (energie,  nájem, pomůcky na celoroční činnost,....).

Jsou nějaké podmínky pro účast na táboře? - Platné členství v oddíle, účast minimálně na 4 výpravách za rok (z toho minimálně dvě přes noc) a dobrá docházka na schůzky.

Proč docházka a účast na výpravách? - Tábor je pro nás totiž stejně stěžejní jako výpravy. Bez přímých a praktických zážitků jsou schůzky jen výplní volného času, nikoliv jeho smysluplným a cílevědomým využitím (jak je naším cílem). Chybí spousta zážitků s kolektivem stejně starých kamarádů (nejvíc jich je právě na výpravách a táboře), z nichž pak vznikají dlouhodobá přátelství, v přirozeném prostředí klukovských her, pak je možná nenásilná výchova k umění rozhodování, odpovědnosti, samostatnosti.

Mohou na tábor jet nečlenové oddílu? Tábor je jen pro naše členy a je vyvrcholením celoroční oddílové činnosti. Můžeme ale doporučit občanské sdružení Odyssea, které naše nejlepší hry zařazuje do programu svých letních táborů, které dlouhá léta pořádá pro širokou veřejnost.

Kdy jezdíte na tábor? - Termín již několik let zůstává stejný - posledních 14 dní v červenci.

Jak se s vámi spojit? - nejlépe telefonicky, viz sekce kontakty na vedoucí