Studený vrch

..2003,

Šli jsme nejprve do Brodců odkud po lesních cestách, asi po 10ti minutách se JAn rozhodl to vzít nějakou zkratkou. A ta zkratka nenavazovala na zkratku, až jsme vůbec nevěděli, kde jsme.

 

Nakonec asi po půl hodině jsme konečně narazili na cestu. Poté cestě jsme se dali a dorazili na žlutou stezku. Odtud už většina znala cestu a tak jsme s přehledem dorazili do chaty. Nejdříve jsme přestěhovali nějakou část nábytku a dali si svoje věci dovnitř. Pak si každý udělal svou večeři. Po večeři jsme hráli nějaké hry a šli spát.

Ráno jsme vstávali v 8:00. Nikomu se moc nechtělo vstávat, ale musel, protože byly připravené hry. V první hře šlo o to rozdělat oheň, uvařit a vypít čaj, druhá byla orientace s buzolou a na závěr nás JAn vyzkoušel z mapových značek. Po hrách jsme už s Mírou a Ondrou šli na "Studenej" k rozhledně, kterou se Míra snažil odemknout. Cestou zpátky jsme naštípali nějaké dřevo na oheň. Vedle chaty na louce jsme si zahráli lakros a večer po večeři (těstoviny, hermelín, niva, kečup) cinkačka. Po cinkačce si šel někdo lehnout a někdo zůstal u ohně. Ten, kdo zůstal u ohně šel k Brďákovu domu pro střepy, které tam po slavnosti zanechali Barbaři. Každý vzal jeden střep a přinesl ho k ohni. Do rána se střepy přeměnily ve zprávu!

V noci jste nám dokázali opravdový kus odvahy. I přesto, že večer Barbaři vystrašili 4 vaše muže, jste dokázali sílu kolektivu a dokázali i překonat svůj vlastní strach. Barbaři vám zanechali na svém posvátném místě svůj podivný varovný odkaz. 4 nejstatečnější muži vašich řad se nezalekli nemocí, únavy, nepřízně počasí, svého vlastního strachu a hrůzostrašných zvěstí vašich zvědů a nalezli v sobě odvahu přinésti tento barbarský odkaz. Toho večera jsme nad vámi všemi bděli a střežili kroky vaše. Toho večera jste nám ukázali, že vám můžeme nadále důvěřovat a jste hodni abychom vás provedli obtížnějšími zkouškami, pokuste se však více stmelit váš kolektiv, a mladší ať vidí ve zkušenějších svůj vzor. Však ale nezapomeňte: síla řetězu se měří podle nejslabšího článku. <PTM>

Ráno jsem vstali opět v 8:00, udělali jsme si snídani (vánočky s čajem), vše uklidili, vyčistili a dali se na cestu. Hned na začátku se od nás odpojil Standa, který spěchal domů. Nazpátek jsme šli přes Hradec a pak po hřebeni asi dva kilometry. Na Hradci jsme se naobědvali a někteří zkoušeli dát Ufonovi hobla (k jeho 20 narozeninám). Asi po půl hodině se jim to podařilo a vydali jsme se dál, směr Stožec. Cesta pokračovala v klidu, kousek za Stožcem jsme si dali pauzu a pak šli dál ke Knížecím Studánkám a odtud dál, až k rozcestí, kde jsme se rozloučili a každý se vydal jinudy.

 

Účast: Míra, JAn, Ufon, Klíště, Standa, Joystick, Lůďa, Karkulín, Pepa, Robin

 

 

Autor:
Zpět