Historie

2009/10

04.04.2011, 17:20:07, JAn, Michal a Míra

....V dubnu jsme kromě tradiční uzlovací oddílovky a Dne Země, kdy jsme sbírali odpadky, jsme uspořádali Psance. V tradičním území na Skalici se sešlo několik oddílů, jejichž členové potom celý den po lese sháněli potravu a bránili jí i sebe před ostatními skupinkami. Zatím v tábořišti probíhal sněm Pražské oblasti ČTU. Stojí za zmínku, že vítězná skupina byla ze Zlatého listu (Alf, Houbař, Drake a Bumbác) Večer pak byl společný táborový oheň a možnost pozorování hvězd dalekohledem.....

2008/09

01.06.2010, 05:41:00, Míra a Jan

...Již poněkolikáté se nepovedli Manévry a skupinky se sešli a spolupracovali. Veškerá dlouhá a náročná příprava této akce přišla opět vniveč a tak jsme se rozhodli, že příští rok nebudou. Jan jel s námi jen na jeden týden. Závěrečného pasování se zúčastnili kromě Ládi a Gurua, zúčastnil i Máča. Na rytíře jsme pasovali čtyři nováčky Ragúa, Rybáře, Rejpala a Bumbáce. U slavnostního ohně se pak hrálo na kytaru za doprovodu bubnů dlouho do noci, nevynechali jsme samozřejmě ani noční koupání v rybníce...

2007/08

31.10.2008, 10:48:51, Míra a Jan

...Navnaděni jarní přednáškou o historickém podzemí, která se uskutečnila na ústředí ČTU, směřuje naše zářijová výprava do tunelů k Chrástu u Plzně, které zde zbyly po budování hráze přehrady. Přes kilometr cesty oválnou chodbou s v dálce viditelným východem byl skvělý zážitek. Pak nasedáme do vlaku a směřujeme k Dobřívu, kde prohlížíme Hamr a přespáváme blízko nedaleko jednoho z našich prvních tábořišť – louky na Prantech, kterou si v neděli prohlížíme.....

trabant 1998 - 2007

31.10.2008, 10:48:00, Míra a Jan

Stručná historie našeho táborového a oddílového vozítka

2006/07

31.10.2008, 10:47:49, Míra a Jan

...V dubnu nás bylo možné spatřit, jak dobýváme vrchol Blaníku, který, jak nás poučila cedule, by měl dobýt sedmnáctiletý mladík asi za 7 minut. Podle dosažených časů byli naši nejrychlejší borci na úrovni kolem 35 let, takže jsme usoudili, že ony cedule tam musel umístit někdo z atletické reprezentace a zapomněl dodat, že se má onen kilometr a půl běžet. Kromě toho jsme dělali akademii z kytiček...

2005/06

31.10.2008, 10:47:10, Míra a Jan

...Tábor byl opět u Starého Budětína, tentokrát na téma Keltové, objevování cizích území a obchodování s nimi. Celotáborovou hru vyhrál Sluníčko. Míra si při vodní bitce zlomil palec a celý zbytek tábora chodil o berlích. Před výletem dostali kluci také trička, které navrhl Michal. Připomínají 15. let od založení oddílu. Nástupci Křováků si konečně vybrali název pro svoji družinu – Qejgáři. Věci z tábora už jsme vezli do nové klubovny...

2004/05

31.10.2008, 10:46:18, Míra a Jan

...Červnová výprava nás zavedla opět na Střelu, tentokrát jsme chtěli dojít do Plas zespodu, od Berounky. Spali jsme u zříceniny hradu Libštejn přímo pod turistickým rozcestníkem, ve Liblíně na mostě jsme potkali Láďu v lodi(pod mostem), pak pětkrát brodili Střelu, potkali krásná a hladová koťata a v neděli dorazili právě včas na vlak. Dělala se akademie Stromy a keře...

2003/04

31.10.2008, 10:44:56, Míra a Jan

...Začátkem května jsme uskutečnili zase jednu drsnou akci, na kterou jsme se snažili nalákat i další lidi. To totiž v Brdské vločce vyšel článek, že by každý tramp měl během jednoho roku navštívit všech deset brdských osmistovek. Této myšlenky jsme se chytili a zkusili je udělat na jeden zátah – trvalo nám to 15 hodin, a z druhých dvou skupin ještě jedna zvládla všechny, i když s přespáním, druhá vynechala odlehlý Třemšín a Nad Maráskem...

2002/03

31.10.2008, 10:43:54, Míra a Jan

...V březnu jsme vyrazili na Studený, a zde také začala další část dlouhodobé hry, první známky přítomnosti Přízraků Temné Minulosti . V noci jsme museli chodit do trosek blízké hájovny, kde se snad narodil Brďák, a nosit odtamtud střepy, které tam nechal Barbaři. Do rána se střepy přeměnily ve zprávu: V noci jste nám dokázali opravdový kus odvahy. I přesto, že večer Barbaři vystrašili 4 vaše muže, jste dokázali sílu kolektivu a dokázali i překonat svůj vlastní strach. Barbaři vám zanechali na svém posvátném místě svůj podivný varovný odkaz. 4 nejstatečnější muži vašich řad se nezalekli nemocí, únavy, nepřízně počasí, svého vlastního strachu a hrůzostrašných zvěstí vašich zvědů a nalezli v sobě odvahu přinésti tento barbarský odkaz. Toho večera jsme nad vámi všemi bděli a střežili kroky vaše. Toho večera jste nám ukázali, že vám můžeme nadále důvěřovat a jste hodni abychom vás provedli obtížnějšími zkouškami, pokuste se však více stmelit váš kolektiv, a mladší ať vidí ve zkušenějších svůj vzor. Však ale nezapomeňte: síla řetězu se měří podle nejslabšího článku...

2001/02

31.10.2008, 10:43:05, Míra a Jan

...Tábor jsme uspořádali opět na Zlaté louce. Pokračovali jsem v dlouhodobé hře – hledání pokladu Jamese McCullocha, čili Kulišáka Jakuba. Kluci byli rozdělení do 4 posádek (v každé byl Kapitán, kormidelník a plavčík, ve dvou i námořník). Celá tato hra byla inspirována knížkou Poklad Černého Delfína od J. Foglara...

2000/01

31.10.2008, 10:41:55, Míra a Jan

...Vánoční výprava z Mníšku na Dobříš. Mýval celou cestu pobíhal po okolí, a v jednu chvíli vylezl na strom a vypadal na něm úplně jak mýval. A tak dostal svoji přezdívku.

V lednu se jelo opět do Prahy ‚(článek), oproti loňsku jelo 17 lidí...

1999/2000

31.10.2008, 10:31:08, Míra a Jan

...V říjnu jsme vyrazili na Krašov. Tam se Guruovi podařilo při pokusu o uvaření guláše splést sůl s kyselinou citrónovou, takže ona svíčková byla poněkud kyselejší než by měla být. A byli tam s námi jacísi lidé, kteří nám vypili část vody, kterou jsme si přivezli, takže přišla i nouze o vodu...

1998/99

31.10.2008, 10:30:10, Míra a Jan

...Začátkem roku se ve farních sklepeních odehrála korunovace Míry na nového krále Zlatého listu.

V únoru se jelo na Dědka. Tou dobou jsme začali dlouhodobou hru na téma Dračí doupě, čili DrD...

1997/98

31.10.2008, 10:29:23, Míra a Jan

...Začátkem května se změnilo vedení vojenských lesů a zakázali nám mít tam tábor, nastalo tedy horečné hledání nového tábořiště. Nakonec jsme museli vzít zavděk loukou u Rosovic, tzv. Na Černém mostě. Na tábor jelo 17 táborníků a množství vedoucích (Láďa, Míra Jan, Jack, Lukin, Dundee a Guru). Kluci byli rozděleni do tří družin a hráli na Afričany. družiny se jmenovaly Somálci, Tuaregové a Katangové, rádci byli Ufon, Šelma a Marťan. Tento tábor byl vpravdě zlomový pro další pokračování oddílu – byl to poslední tábor s Láďou, tábor už fakticky vedl Míra...

1996/97

31.10.2008, 10:21:39, Míra a Jan

...Téma tohoto tábora byli pro změnu Rytíři. Hráči si vydělávali peníze, za ně kupovali hrady a polnosti nebo naopak vojska a dobývací prostředky. Též bylo možné získat různé řády a vyznamenání a ty poté nosit na košili. Za všechny jmenujme alespoň pohárníka – při jídle se staral, aby nikomu u stolu nevyschla číše. Manévry byly tentokrát mimo vojenské lesy, směrem na Strašice a Žďár. Na tábor za námi přijel Baryk, v převleku za Brdského Dědulu...

1995/96

31.10.2008, 10:20:42, Míra a Jan

...Už tradičně se tábor koná na Prantech u Dobřívi. Celotáborová hra je na motivy Inků a je společná s holkama. Každý z nás má i zvláštní oblek, který musí nosit na nástupech a při plnění různých úkolů. Oblek se nazývá Acuahasi [čti Akjavasi]. Úkoly vychází z Inckého vědění – kreslíme kroniku, učíme se rostliny, hvězdy...

1994/95

31.10.2008, 10:19:44, Míra a Jan

...Silvestra jsme se rozhodli oslavit v chatě u Padrťských rybníků ve vojenských Brdech. Kromě celého oddílu s námi byly i některé holky, a Vojta Eliáš. V naší hře jsem získávali vojáky - gardy. O ty jsme mohli přijít jednak losováním (v balíčku gard byly některé, které se učily létat, jiné sežral medvěd) a jednak v boji, kde se daly použít místo dalších životů. Guru měl právě na Silvestru smůlu, že veškeré své vojsko utopil za temné noci v potoce. V jedné z her, které jsme tu hráli jsme museli luštit šifru psanou arabským písmem...

1993/94

31.10.2008, 10:11:24, Míra a Jan

....Na jaře jsme šli na výpravu „Vítání jara“. Trasa z Plešivce přes Hluboš na Dobříš. Guruovi se podařilo v Údolí v zabitém skočit na krásně zelený trávník, který byl ale maskovanou bažinou a skončil až po pás v bahně. V noci nám krásně nachumelilo. V neděli jsme navštívili Hlubošský kostel a pak jeli v plném počtu účastníků Náčelníkovým autem a urazili mu výfuk...

1992/93

31.10.2008, 10:09:32, Míra a Jan

...Chlapecký skautský oddíl se úplně rozpadl a my po něm dostáváme jako klubovnu starou maringotku u hradu Vargač. Začali jsme hrát celoroční hru, při které jsme se postupně stávali z pážat panoši a měli cíl se stát časem rytíři, na táboře pak získávat vyšší tituly. Na druhé schůzce v maringotce, která dostala čestný název Hrad, jsme vlezli oknem do Vargače, ve kterém byla sýpka. Na tomto místě jsme si dali jméno Vargačská devítka, protože nás bylo 9 a Hrad stál u Vargače. Svědkem našeho slavnostního zahájení byla zakuklená postava – duch hradu....

1991/92 - Historie začíná

31.10.2008, 10:06:51, Míra a Jan

Láďa Svoboda dává dohromady skupinu ministrantů. V ní je šest z osmi původních členů družiny Jelen(c)ů z oddílu Aglaia a kromě nich postupně ještě ministranti Brďos (Vašek Mašek) a Lachtan (Vašek Vršecký). Tím začíná činnost našeho oddílu.

1990/91 - Prehistorická doba - část pozdějších členů ve skautském oddílu

31.10.2008, 10:03:46, Míra a Jan

...Jedna z dalších větších akcí byla „Expedice Saturn“, kdy jsme šli na Malý Plešivec. Tenkrát velká část mladšího mužstva odpadla a šla domů nejkratší cestou, protože se objevily puchýře...

1989/1990 - Prehistorická doba - část pozdějších členů ve skautském oddílu

29.10.2008, 11:25:32, Míra a Jan

Začátkem roku 1990, krátce po pádu totalitního režimu se obnovila i myšlenka skautingu. Ještě v zimě se rozhodl jistý Jindřich Joska, (zvaný též Jasan), že založí chlapecký skautský oddíl i na Dobříši. Po krátké době jsme se již sešli v první z mnoha provizorních kluboven, které oddíl během času vystřídal....